جمعه منبع آزاد

جمعه منبع آزاد

منبع آزاد توسط افرادی درست مثل شما ساخته می شود. این جمعه، چند ساعت برای کمک به نرم افزاری که استفاده می کنید و دوست دارید وقت بزارید.

ثبت نام با گیت هاب

در جمعه منبع آزاد مشارکت کنید

یاد بگیرید که مشارکت کنید

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.

راهنما را بخوانید

یک پروژه را پیدا کنید تا در آن مشارکت کنید

کمک به منبع آزاد در تمام سطوح ، در سراسر پروژه ها و طراحی ، اسناد ، عملیات و کد اتفاق می افتد. نیازی نیست که شما بطور کامل مشخص کنید که اولین کمک چه خواهد بود یا چگونه باید به نظر برسد.

پروژه ای که قبلاً از آن استفاده کرده اید

مسئله ای که می توانید برطرف کنید

برای یافتن یک پروژه در جستجوی خود از این سایتها کمک بگیرید:

یک خوش آمدگویی گرم

پروژه ای پیدا کنید که تاریخچه ای دارد و مشهور است تا بتوانید در ویترین مشارکت کنندگان برتر GitHub به عنوان مشارکت کنندگات ظاهر شوید.

شما در شرکت خوبی هستید

کسب و کار ها

تجارت شما با منبع آزاد اجرا می شود. یاد بگیرید که چگونه درگیر شوید.

نگهبانان

به پروژه خود عشق ببخشید تا به دیگران کمک کنید در جایی که بیشتر به آن احتیاج دارید کمک کنند.